Gamle røtter til vekkelsen i Algerie

Foto: xcaball på Flickr – cc by-sa

Ramon Llull (1232-1315) er ikke så kjent for mange av oss som tilhører den protestantiske kirken. Men i den katolske verden er han kjent som både vitenskapsmann, forfatter, lingvist og misjonær. Ramon Llull kom fra Mallorca, og levde i sine yngre år et utsvevende liv. Som 31-åring, mens han skrev en kjærlighetssang til en av sine elskerinner, fikk han en visjon av Jesus på korset. Dette snudde opp ned på livet hans.

Etter sin omvendelse reiste han på oppdrag fra Paven til Tunisia for å bekjempe muslimene med sverd. Det nordlige Afrika hadde siden apostlenes tid vært en bastion for den kristne tro, men muslimene hadde i stor grad overtatt som majoritetsreligion i dette området. Etter hvert ble Ramon sterkt påvirket av Frans av Assisi, den kjente tiggermunken som var grunnlegger av fransiskanerordenen. Som munk hadde Frans av Assisi overgitt seg til å tjene de fattige og syke, og selv leve i fattigdom. Slik påvirket Frans tusener av mennesker i sin levetid, og i tiden etter sin død har hans liv preget en hel verden. En av disse var Ramon Llull som selv ble lekmann i ordenen som Frans av Assisi grunnla.

Etter sine første reiser til Nord-Afrika forstod Ramon at man ikke kunne overvinne muslimene med sverd. Derfor forkynte han for Paven at de beste virkemidlene for å omvende muslimer var bønn, forkynnelse og kjærlighet. På sin siste reise til Nord-Afrika var Ramon blitt 82 år, og prøvde da å omvende muslimene med å be og forkynne. Dette skjedde mest sannsynlig i Bougie i dagens Algerie. Mens han forkynte, ble han steinet, og sannsynligvis ble han døende satt på et skip for å kunne begraves i hjemlandet. Av mange blir Ramon Llull betegnet som den første misjonær til muslimene. På tross av sin manglende teologiske utdanning, ble han kort tid etter siden død gitt martyrstatus av den Katolske kirke.

Det hevdes at i løpet av de siste 30 årene har det kommet flere muslimer til tro på Jesus enn i hele den muslimske historie til sammen. Algerie, landet hvor Ramon Llull angivelig ble steinet, er et av landene hvor et stort antall muslimer har begynt å tro på Jesus som frelser. I 2008 innførte myndighetene en lov som gjorde det forbudt for muslimer å konvertere til andre religioner. Denne loven var et direkte angrep på de kristne, da nesten alle kirker i landet i praksis ble ulovlig. På tross av dette har antallet muslimer som vender seg til Jesus økt betraktelig fra 2009 til i dag. Operasjon Mobilisering hevder at mange kirker har vokst med flere hundre prosent de siste par årene. I enkelte landsbyer er det nå flere kirker enn moskeer, rapporterer organisasjonen. Flere av de som begynner å tro på Jesus, gjør det etter en drøm eller visjon av Jesus.

En av de mest kjente historiene fra Algerie, forteller at Jesus i en by viste seg for 50 familier på en gang. Dette skjedde for snart 20 år siden, og det har resultert i at det i dag finnes tusener av kristne i dette området. Hvor skjedde dette? Jo, i samme by som Ramon Llull ble steinet, nemlig Bougie.

Kirkefader Tertullian uttalte de berømte ordene om at martyrenes blod er kirkens sæd. Kirkens historie viser oss at dette stemmer.