Endelig kommer boken min

Nå utgis endelig boken min. I midten av neste uke kommer den på lager, og allerede er det flere som har forhåndsbestilt den.

Dersom du bestiller den før onsdag i neste uke, får du den fraktfritt tilsendt i posten. Det kan du gjøre her.

For noen dager siden laget Paul Andreas Aasen en promovideo for boken:

http://www.youtube.com/watch?v=I6Nqj_p9hYk


Comments

3 responses to “Endelig kommer boken min”

 1. Bård Farner Avatar
  Bård Farner

  HeiI
  Ser av mail jeg har fått fra Prokla Media at de har gitt ut en bok av deg som heter Guds evige hensikt. Denne tittelen forbinder jeg med ef. 3,11 hvor det formuleres “Guds evige forsett”. Her står det om Guds evige hensikt hvor Kristus og menigheten er sentrale. Men her skriver Paulus om forhold før syndefallet og om en hensikt som er av og for Gud. Fordi Gud er uforanderlig, må Guds hensikt også være uforanderlig og være den samme før, under og etter syndefallet. Misjonsbefalingen kan derfor ikke være Guds evige hensikt, men svært viktig i denne falne verdenen. Så derfor er det mange som ser på Guds hensikt i lys av menneskets behov for frelse. Her er det sentrale menneskets behov for frelse. Andre legger vekt på hva Gud kan gjøre i mennesker, helliggjørelse, hva Han kan gjøre gjennom mennesker, gjennom Ånden og nådegavene osv. Det sentrale er menneskenes behov. Men Guds evige hensikt må vel dreie seg om Gud selv og Hans behov for seg selv. Her viser Hans samvær med menneskene før og etter syndefallet hva som er hensikten., Jesus og menigheten, bruden og brudgommen, familien. For alt blir gjennoprettet i de to siste kapitlene i Bibelen ved at Gud og Lammet tar bolig blant menneskene igjen. Noe sentralt i Guds evige hensikt ligger i felleskapet mellom mennesker som har Jesus i sentrum. Dette ligger bak og over den viktige hensikten som ligger i Misjonsbefalingen etter min mening. (Ultimate Intention, De Vern Fromke. From Eternity to here, Frank Viola).
  Vh
  Bård Farner

 2. Bård Farner Avatar
  Bård Farner

  Fikk ikke med i kommentaren at dette ikke egentlig er kritikk av boken, men en påpekning av hva jeg tror er Guds egentlige hensikt. Det er nok en utbredt oppfatning at kristendommen dreier seg om menneskenes behov, frelse, velsignelse, fremgang, helbredelse, hva Gud kan gjøre gjennom mennesker osv. Synes ikke vi er flinke nok til å spørre om hva Guds hensikt er, hva Gud vil. Vi nøyer oss ofte med å bed Gud velsigne det vi har funnet på og holder på med og er ofte misfornøyd med velsignelsen. Vi ser ikke at Han er opptatt med noe et annet sted og venter på oss at vi skal slutte oss til det arbeidet. Skulle ønske vi kunne snu oppmerksomheten fra våre antatte behov og til Gud og Hans behov.
  Ds

  1. Andreas Nordli Avatar
   Andreas Nordli

   Hei Bård,
   Takk for kommentar:-) Kjekt å lese!
   Ved å lese boken min, tror jeg du vil se at jeg er enig med det du skriver i din første kommentar. Jeg mener ikke at misjon er Guds evige hensikt, men sier at dette er et middel for å oppnå det som Gud fra evighet har hatt på sitt hjerte. Som du skriver, trenger vi å gå tilbake til Edens hage for å finne Guds evige hensikter. Dette er uttrykt i “kulturmandatet” han gir de første menneskene. Denne oppgaven gjentas til Noah, noen generasjoner senere, og går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Slik blir misjonsbefalingen bare en forlengelse av kulturmandatet, og et middel for at kulturmandatets intensjon oppfylles:-)
   Du kan bestille boken min på http://www.proklamedia.no og ved å legge inn “misjon” som rabattkode, får du den gratis tilsendt i posten.