Tag: kommunikasjon

  • Om Ungdom i Oppdrag og Islam

    Hentet fra artikkel i Dagen tirsdag 22. november 2011: Fredag 18. november referer Dagen til undertegnede og Ungdom i Oppdrag i en artikkel om Rick Warrens syn på Islam. Om Ungdom i Oppdrag sies det at organisasjonen ”er blant dem som påpeker at muslimer som konverterer til kristendom ikke skal måtte endre hele sin levemåte”.…