Er Jesus og Gud den samme?

I Spjelkavik Kyrkje var det for noen få år siden en lengre debatt om man skulle godta Håkon Blekens glassmaleri i kirken. Kunstneren hadde nemlig malt Abrahams kniv som var løftet for å drepe sin sønn Isak. Biskop Odd Bondevik gav etter hvert etter for lokalt press, og glassmaleriet fikk sin plass i kirken. Dette var på mange måter en tidstypisk diskusjon. 


Utfordring: Vi mennesker kan aldri fullt ut kan forstå hvem Gud er. Han er vår himmelske far, men han er også et mysterium. Av og til hører jeg kristne si at gudsbilde i Det gamle testamentet er krevende. Det kan jeg forstå. Isolert gir enkelte tekster oss utfordringer. Dette skal vi som forkynnere og sjelesørgere møte med varsomhet. Som en annen respons til denne utfordringen hører jeg dessverre av og til mennesker ta snarveier, og hopper bukk over de store linjene i Bibelen. Det hevdes at Gud i GT ikke er den samme som Jesus i NT. Slik slipper man å forholde seg til bibeltekster som kan oppleves krevende. Da bærer det galt av sted.

Intet nytt under solen: Disse tankene er ikke av ny dato. Allerede bare noen tiår etter Jesu død, hevdet Markion det samme. Han var en rik mann, og hadde donert enorme pengesummer til kirken. Markion hevdet at Gud i GT og Jesus i NT er to ulike guddommer. På grunn av dette ble han erklært som kjetter, og kirken betalte tilbake pengesummene han hadde gitt. Omkring 200 år senere hevdet Arius at Faderen og Sønnen ikke var ett. Med Arius gikk det som med Markion, og kirkemøtet i Nikea bekjente i år 325 at Faderen og Sønnen er av samme vesen, som vi bekjenner i den nikenske trosbekjennelse. Hva sier så Jesus selv om dette spørsmålet? Hevdet apostlene at Gud i GT og Jesus i NT er to ulike guddommer?

Johannes: Dersom vi skal trekke en rød tråd gjennom Johannes evangelium, ser vi raskt at enheten og relasjonen mellom Faderen og Sønnen står sentralt. Prologen setter tonen, og bekjenner at Logos som ble sarx, er Gud fra evighet. I vers 18 skriver Johannes at ingen noensinne har sett Gud, men at Jesus har forklaret ham for oss. Slik bekrefter Johannes enheten mellom Gud i GT og Jesus i NT.

Johannes fortsetter sitt evangelium med å flere ganger referere til konfliktlinjen mellom fariseerne og Jesus.  Denne diskusjonen handlet nettopp om Jesu natur, hvor fariseerne mente Jesus bedrev blasfemi i høyeste potens, da han hevdet å være Gud.

Senere ser vi hvordan konflikten eskalerer, og fariseerne forsøker å stille Jesus til veggs med å ironisk spørre hvordan det er mulig at han har sett Abraham, han som enda ikke har feiret sin femtiende bursdag. Jesus begår så den største tenkelige «synden» som finnes; han hevder han selv er Gud. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Før Abraham var, er jeg.» (Joh. 8:58)

Det var med navnet YHWH Gud åpenbarte seg for Abraham. Dette ordet har sin rot i verbet å være, og uttrykker den Gud som alltid har vært (han som er, var og være skal, som vi bekjenner i Lille gloria). Jesus erklærer med dette at han er himmelens og jordens skaper. Han er selvtilstrekkelig, og trenger intet annet for å eksistere. Som en respons til dette forsøker fariseerne å steine Jesus.

Syv ganger (Guds tall) i Johannes’ evangelium bruker Jesus denne tittelen om seg selv. Han proklamerer at Jeg er porten, Jeg er veien, sannheten og livet, Jeg er det sanne vintre, Jeg er verdens lys, Jeg er oppstandelsen og livet, Jeg er den gode gjeteren og Jeg er livets brød. Jødene som hørte dette, forstod veldig godt hva dette betydde; Jesus gjorde seg lik YHWH.

Da Jesus åpenbarer seg for disiplene for andre gang etter sin oppstandelse, er det Tomas som får Jesu oppmerksomhet. Etter å ha stukket hendene sine i sårene til Jesus, faller han ned på kne og bekjenner den første kristne bekjennelse: «Min Herre og min Gud!» (Joh 20:28). Dersom Tomas tok feil, ville Jesus ha korrigert sin gode venn, og kanskje sagt noe slikt: «Jeg kan kanskje være rabbien din, men Gud? Jeg har også oppstått fra de døde, men Gud? Nei, det er bare én Gud, og det er ikke meg».  Derimot tar Jesus i mot tilbedelsen fra Tomas, og slik bekrefter han sin egen guddommelighet.

Innåndet: Jeg tror vi lett havner på ville veier dersom vi begynner å lefle med tankene om at Gud i GT og Jesus i NT ikke er lik eller er ett. Å hevde denne ulikheten tar egentlig bort hele grunnen for Bibelens autoritet, siden NT flere steder erklærer at hele skriften (GT) er innåndet av Gud. Dersom Jesus ikke er ett med Gud, forsvinner også hele inkarnasjonens og forsoningens kraft, siden det da ikke var Skaperen selv som døde på korset og slik forsonte verden med seg selv. På denne måten mister vårt budskap sin legitimitet. Det er jo nettopp dette Lukas skriver, da han siterer den oppstandne Jesus: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om dette.» (Luk 24:47-48) Jesus sier her at både forsoningen, evangeliets sentrale innhold og misjonens imperativ er bevitnet i Det gamle testamentet.

Skrift og tradisjon: Med bakgrunn i Skriften selv, kan vi ikke gjøre samme feil som både Markion og Arius, nemlig å avvise Jesu guddommelige natur, eller enheten mellom Faderen og Sønnen. Det vi av og til hører i dag, er nemlig ikke nye tanker. Det er gamle tanker som Kirken tidligere har avvist. La oss også i dag, med røtter i både Skriften og tradisjonen, gjøre det samme som kirkefedrene har gjort før oss.

Ære være Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, en sann Gud, fra evighet til evighet!

 

Æres den som æres bør. Til dette innlegget har jeg hentet inspirasjon fra tre av mine helter: Først fra en bibeltime tidligere leder i Ungdom i Oppdrag, Alv Magnus holdt under Ungdom i Oppdrags Lederforum i Ålesund, 18. april. Pastor emeritus Reidar Paulsen i Bergen har også skrevet om dette på sin blogg: http://basileia.no/2012/04/22/det-gamle-testamente-foreldet-og-utdatert/ I formiddag hadde jeg en spennende samtale med Forlagssjef Asle Dingstad i Luther, om blant annet dette emnet.


Comments

6 responses to “Er Jesus og Gud den samme?”

 1. Faderen og Sønnen er ett. Men det er forskjell på det å være lovlydig og det å gjøre Gud gjeldende. Det er det siste vi gjør om vi har Sønnen i oss.

  Det at Faderen og Sønnen er ett ble lenge hevdet av Kongen ved Grunnlovens bestemmelse om odel. I dag er det ikke så.

  1. Hei Anders,
   Ja, det er riktig at Faderen og Sønnen er ett. At dette tidligere ble omtalt i Grunnloven, var nytt for meg. Vet du når dette eventuelt ble tatt ut? Har du lovskriften? Det hadde vært spenennde å lese:-)

 2. Øystein Avatar
  Øystein

  Hei. Dette synes jeg var bra. Men av og til får jeg spørsmål om denne straffende (eller ”oppdragende”) Gud som vi møter i GT – om han fremdeles holder på med straff (eller “oppdragelse”) nå i dag?

  Det siste året har terroraksjonen den 22. juli blitt brukt som eksempel. Enkelte spekulerer i om dette var en form for straff fra Gud – på grunn av at vi som nasjon vender oss stadig mer bort fra Ham. At Han lar oss kjenne på noe av den smerten Han selv kjenner på, at Han tillater dette for at vi skal våkne opp! Den man elsker, den tukter man, osv…

  1. Hei Øystein,
   Takk for kommentar:-) Bare noen tanker, som på langt nær beskriver hele bildet…
   Jeg tror vi kan tenke om Guds dom i dag på samme måte som vi snakker om naturlover. Valg vi tar har konsekvenser. Jeg tror ikke på punchlinern i filmen Hangover, som sier at “What happens in Vegas, stays in Vegas”. Handlinger gir nemlig konsekvenser. Gode handlinger fører godt med seg. Dårlige valg gir negative utslag.
   Skaperen har definert sin gode vilje for mennesker, og når vi mennesker ikke lever i henhold til dette, vil dette på kort sikt, eller lang sikt, ha negative følger.

   Det er riktig at Gud i GT flere ganger straffer mennesker for deres synd. Dette finner vi også eksempel på i NT, selv om dette ikke er et mønster der. Derfor kan vi ikke avvise at Gud skulle straffe i dag.
   Vi bekjenner i Den apostoliske trosbekjennelse at Jesus en dag skal dømme levende og døde. Så svaret er ja, Jesus er dommer.
   Griper Gud inn og dømmer mennesker i dag, før den endelige dom finner sted? Jeg vil ikke avvise dette, men ingen mennesker kan på noen måter trekke konklusjoner og si at fordi noe har skjedd, så er ulykker en straff fra Gud. Da påroper mennesker seg en autoritet de ikke har. Å si at 22. juli skulle være en straff fra Gud, finner jeg avskyelig.

   Jeg kunne skrevet mye mer… men stopper her. Hva tenker du?

 3. Knut-Erlend Avatar
  Knut-Erlend

  Det er også viktig å samtidig oprettholde forskjellen i Guddomen, Altså: Faderen er ikkje Sonen og Sonen er ikkje DHA og DHA er ikkje Faderen. Det er også rett å sette Faderen øverst og sei at Sonen og DHÅ kjem frå Faderen, men vi kan ikkje snu om på det og t.d sei at Faderen kjem frå Sonen. Og her kjem poenget mitt, i det Norske språk når vi referer til Gud er det ofte uklart om vi referer til Guddomen eller Faderen. Når muslimen spørr “er Jesus Gud” er svaret derfor både ja og nei. Jesus er Guddomen men Jesus er ikkje Faderen. Eg plar å svare på tyrkisk at Jesus er ikkje Allah fordi eg opplever at dei referer til Faderen og ikkje Guddomen (sjølvsagt med oppfølgjende samtale der vi oppklarer ting) Høyrte forøvrig nyleg på ei YWAM undervisning der det blei undervist at “Jesus is the Father” så her er det mykje forvirring. Viktig tema!!

  1. Takk for kommentar!
   Ja, her er det forvirring. Jeg er enig med deg at det er et tydelig hierarki i treenigheten, med Faderen “på toppen”. Dette kommer tydelig frem i grunnlaget for argumentasjonen bak hustavlene i Efeserne 5.

   Jeg mener vår største utfordring i Norge handler om å forstå at Jesus i NT og Gud i GT er samme Gud. Mange leser GT isolert, uten hverken historisk, kulturell eller teologisk kontekst, og dermed blir noen av tekstene vanskelig å forholde seg til, da det tilsynelatende er så stor avstand mellom den “milde Jesus” vi møter i NT, og den “straffende Gud” vi møter i GT.

   Interessant det du skriver om våre språklige utfordringer i forhold til begrepet Gud. I møte med muslimer vil dette gi utfordringer, slik du sier. Og dermed blir svaret både ja og nei, når en muslim spør om Jesus er Gud.