Dette er lederartikkelen min fra Mot Målet som i disse dager sendes i posten:
Frodo: I Ringenes Herre fikk Frodo et oppdrag. Han skulle ødelegge ringen ved å kaste den i ilden, og slik bryte forbannelsen. Dette var en byrde som var svært tung, men Frodo valgte bokstavelig talt å gå hele veien, til tross for at dette nesten kostet ham livet.
På veien sier Frodo til sin venn og veileder Gandalf, at han skulle ønske han kunne levd i en annen tid. Gandalf svarer at det er ikke opp til oss å velge tiden vi lever. Derimot er det opp til oss hva vi gjør med tiden vi er gitt til å leve i.
Politikere: Vi lever i en urolig tid. Europa har forlatt sin kristne arv. Dette ser vi både av lovgivning, men også ved at mennesker forlater kirken i et historisk høyt tempo. Dette skaper et vakuum. Et vakuum er et tomrom, og et vakuum vil før eller senere fylles. Spørsmålet er hva som skal fylle dette vakuumet.
Vi kan gjerne klage på grunnlovsendring, vi kan klage på generell avkristning og vi kan beklage at kirker og bedehus mange steder står tomme. Å klage hjelper ikke. Jeg tror ikke det er politikerne som er skyld i problemene vi opplever.
TV: Jeg tror det er vi kristne som er problemet. I forsøk på å være relevante og tidsriktige, har vi kristne tilpasset oss verdens verdier og holdninger. Det har ikke resultert i at flere mennesker vender seg til Gud. Jesus snakker om saltet som mister sin kraft. Jeg tror dette gjelder oss.
Jeg tror en åndelig oppvåkning er det som vil redde oss. Derfor tror jeg det er tid for å kalle kirken til omvendelse. Det er vi som har syndet mot Gud, og derfor er det vi som må gå til Gud og be om nåde for oss selv og vårt land. Det er vi som bruker mer tid foran TV-en, enn i Bibelen. Det er vi som bruker mer tid på fritidsaktiviteter, enn i bønn. Det er vi som bruker penger på unødvendig luksus, istedenfor å gi til de fattige. Det er vi som elsker oss selv mer enn Gud og vår neste.
Lysestake: Mon tro om vi er lik menigheten i Laodikea? Jesus sier gjennom sin gode venn Johannes: Du sier: «Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. (Joh. åp. 3:17). Bak alle våre pene fasader, er det slik vår åndelige tilstand egentlig er?
Situasjonen til menigheten i byen Efesus var kanskje ikke mye bedre. Der gir Jesus menigheten tid til å omvende seg, « …ellers kommer jeg til deg og tar lysestaken din bort.» (Joh. åp. 2:5b). «Lysestaken» i vårt land er ikke flyttet bort. Men den lyser svakere enn før. Hvor lenge vil den lyse?
Lutret gull: Jesus gir menigheten i Laodikea håp: Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se. (Joh. åp. 3:18). Dette er vårt håp, nemlig Guds nåde. Men for å få nåde, trenger vi å omvende oss. Vi har ikke råd til å skikke oss lik denne verden. Nå er det tid for å omvende oss fra døde gjerninger, og søke først Guds rike, og hans rettferdighet. Da skal Gud høre oss fra himmelen, tilgi oss syndene og lege landet. (2. Krøn 7:14).
Redning: Istedenfor å forbanne tiden vi lever i, la oss heller vende oss mot Gud, og legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. (Hebr. 11:1-2). Avkristningen er vårt ansvar. Det er også vårt ansvar å omvende oss fra likegyldighet, overforbruk, etnosentrisme, egoisme og lunkenhet. Bare slik kan Gud møte oss, for det er bare Gud som kan redde vårt land og vårt kontinent.