Hva kan mennesker vite om Gud?

Denne uken underviser jeg på DTS-en i Rogaland. 21 sultne studenter sitter i klasserommet. Spørsmålene og kommentarene sitter løst. Et av spørsmålene i dag handlet om vi mennesker i det hele tatt kan vite noe om Gud.

Ungdom i Oppdrags motto er “Å kjenne Gud og gjøre ham kjent”. Mottoet forutsetter en sannhet, nemlig at vi mennesker kan kjenne Gud. Men kan vi egentlig det? I så fall, hvordan? Og, hva kan vi egentlig vite om Gud?

Jeg tror ikke vi mennesker kan vite alt om Gud. Det ville gjort oss selv lik Gud. Gud er et mysterium vi kan ane og bare delvis forstå. Derfor er vårt kjennskap til Gud begrenset. Dog, vi kan likevel kjenne Gud og bli bedre kjent med ham.

Jeg tror vi kan vite noe om Gud på to ulike måter:

1. Gjennom naturen åpenbarer Gud seg. Skaperverket forteller noe om hvem Gud er. Han er kreativ, kunstnerisk, detaljert, har humor (bare tenk på hvordan froskene ser ut!) og han verdsetter skjønnhet. I tillegg kan vi forstå noe av hvem Gud er gjennom å se på oss mennesker. Vi er skapt i Guds bilde. Ved å se på oss selv, kan vi ane noe om Gud: Vi er moralske vesen som delvis er født med evnen til å sjeldne mellom rett og galt. Dette forteller oss om en moralsk Skaper. I tillegg har vi følelser og rasjonelle evner. Dette forteller oss også at Gud har samme egenskaper (uten at vi kan sammenligne våre følelser og logiske evner med Guds). Dette kalles generell åpenbaring, og er gitt alle mennesker.

2. Gud åpenbarer seg også for oss mennesker individuelt. Dette skjer primært gjennom Bibelen, gjennom summen av nedtegningene mennesker har gjort i løpet av tusener av år. I sitt ord stiger skaperen, frelseren og dommeren frem i historien og åpenbarer seg for oss lesere. Fordi enkeltmennesker har opplevd å møte Gud personlig, slik som for eksempel Abraham og Moses gjorde, kan vi forstå mer av hvem Gud er. I tillegg kan vi erfare Gud emosjonelt i dag. Han berører våre liv, han gir oss bønnesvar og han griper inn, også i dag. Dette kan vi kalle spesifikk åpenbaring.

Selv om vi kan kjenne Gud intellektuelt, emosjonelt og gjennom å studere skaperverket, vil vi ikke endelig se Gud slik han er, før vi selv får se Jesus, ansikt til ansikt.

Nå ser vi i et speil, i en gåte,
da skal vi se ansikt til ansikt.
Nå forstår jeg stykkevis,
da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.

(1. kor 13,12)

Bildet av Gud er som et uferdig mosaikkbilde. Når vi står med nesen inntil bildet, ser vi bare en liten del. Men når vi stiger tilbake noen skritt, oppdager vi mer av helheten. Men mosaikkbildet blir ikke komplett før vi en dag får se Jesus, slik han virkelig er. Når det er noe vi ikke forstår (og det er det for meg), så forteller Hebreerbrevets forfatter oss at Jesus er et bilde av hans vesen (Hebr 1,3). Slik Jesus er, slik er Gud. Målet mitt er å oppdage mer og mer av dette mosaikkbildet her på jorden. Og kanskje er det slik for noen andre og, slik det er for meg, at jo mer jeg ser, jo mer forstår jeg hvor lite jeg ser?