Begynnelsen på slutten?

Jesus sier at vår tidsalder vil ta slutt når Evangeliet om Guds rike har blitt forkynt over hele verden, som et vitnesbyrd for alle etniske folkegrupper (Matt 24,14). Slik lager Jesus en direkte sammenheng mellom tiden for sin egen gjenkomst og oppfyllelsen av misjonsbefalingen. Mon tro om det nettopp var dette Apostelen Peter hadde i tankene da han snakket om å fremskynde Jesu gjenkomst? (2.Pet 3,12)

I sine åpenbaringer fra Patmos, gir Evangelisten Johannes oss et bilde av den kommende verden; en menneskemengde som er så stor at den ikke kan telles. Han beskriver denne skaren som representanter fra alle nasjoner og stammer, folk og tungemål (Joh. Åp. 7,9). Med andre ord må imperativet i misjonsbefalingen oppfyllelses før «Det nye jerusalem» etableres: Gjør alle folkeslag til disipler! (Matt. 28,19)

Kristne har i tidligere tider snakket om verdensevangelisering. Tema for den verdensvide misjonskonferansen i Edinburgh (1910) hadde dette som tema, basert på Nobels fredsprisvinner John Motts bok «The Evangelization of the World in This Generation» som utkom i 1900. Denne konferansen har gitt gjenklang frem til vår tid, selv om visjonen om verdensevangelisering fikk kraftige skudd for baugen på grunn av verdenskrigene.

På Lausannekonferansen i 1974 ble det etablert praksis å snakke om misjon til etniske folkeslag, og utover 80-tallet begynte man igjen å snakke om muligheten for at alle folkeslag kunne nås med evangeliet. Det ble utarbeidet ulike globale planer for hvordan dette kunne skje frem mot årtusenskiftet, men hos de fleste var nok iveren større enn realismen. Likevel skapte denne bevegelsen håp om at det er mulig å etablere vitale, stedegne kirker i alle verdens folkeslag.

På slutten av 90-tallet uttalte Wycliffe at dersom dagens tempo i bibeloversettelsesarbeid skulle fortsette, ville alle språk i verden først ha en ferdig oversatt Bibel i år 2150. Dette ble en vekker for mange. Med Wycliffe i førersetet ble det derfor i 1999 etablert en global målsetting om at alle verdens språk der det er behov, skulle ha et påbegynt bibeloversettelsesarbeid i løpet av år 2025. Dette ble kjent som Visjon2025.

Hvor langt har man nå kommet med Visjon2025? I oktober kunne Wycliffe fortelle at hele Bibelen nå er oversatt til 531 språk, Det nye testamentet er oversatt til 1329 språk, mens ytterligere 1023 språk har ferdig oversatt bibeldeler. Wycliffe rapporterer videre om at det er etablert oversettelsesprosjekter på ytterligere 2195 språk. Dette betyr at det «bare» finnes 1860 språk uten oversettelsesarbeid.

Vil man kunne nå målet som er skissert i Visjon2025? I 2006 lå man an til å kunne etablere oversettelsesprosjekt på alle verdens språk innen år 2038. Siden da har tempoet eskalert ytterligere, og de siste statistikkene viser nå at målet fra 1999 er innen rekkevidde: Alle verdens språk der det er behov vil kunne ha en påbegynt oversettelse av Bibelen innen 2025. Med dagens verktøy for bibeloversettelse vil vi dermed kunne se hele Bibelen oversatt til alle verdens språk i løpet av vår generasjon.

For første gang i menneskehetens historie kan vi nå skimte en horisont hvor evangeliet om Guds rike kan bli forkynt over hele verden – på alle verdens språk – i alle etniske folkegrupper. Slik blir evangelistens Johannes’ visjon ikke bare en utopisk drøm; den er innenfor rekkevidde.


Comments

4 responses to “Begynnelsen på slutten?”

 1. Og så er det vel fortsatt slik at folk faktisk kan bli nådd, at evangeliet kan forkynnes og folk kan ta i mot, før de har fått en bibel og bibeloversettelse på sitt eget språk?

 2. Hei Ingar, Takk for tilbakemelding. Selvfølgelig har du rett i dette. Det finnes eksempler på folkegrupper som har fått høre evangeliet og hvor det er blitt plantet kirker, uten at Bibelen har blitt oversatt til det lokale språket. Dette gjelder både urbefolkningsgrupper uten skriftspråk, men det kan og gjelde folkeslag som har Bibelen oversatt til f.eks. et handelsspråk som de forstår, dog, dette er likevel ikke “hjertespråket”.
  Andreas

 3. Kristoffer Wemundstad Avatar
  Kristoffer Wemundstad

  Begynnelsen på slutten?
  Jeg har lest NORGE I DAG en periode. Det er påfallende hvor ofte Jesu gjenkomst er tema. Det er også påfallende at man sjelden og aldri finner henvisning og omtale vedrørende Matt.24;14 og Mark. 13:10.
  Fra kristne venner og kjente får jeg høre: dette prater vi ikke om. En teolog sa at jeg hadde feil tankegang – med henvisning til Matt. 24:36:” Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min Far.” Den impliserte logikken altså var at fullføring av Jesu befaling om evangelisering ikke kan knyttes til hans gjenkomst fordi Gud er for engstelig for at noen vil gjette tidspunktet.
  Vet du hva dette dreier seg om? kw

  1. Hei Kristoffer,
   beklager at det har tatt så lang tid før jeg svarer deg. Spørsmålet du stiller er litt vanskelig… men la meg prøve å tenke litt høyt:

   Matt 24,36 (og andre bibelvers) sier oss at ingen vet når Jesus skal komme tilbake. I Apgj 1,6-7 sier Jesus at dette er noe vi ikke har noe med. Vår oppgave, derimot, er å fullføre misjonsbefalingen (vers 8). Vi skal være svært varsomme med å være kategorisk i forhold til når Jesus kommer tilbake. Men det finnes noen tegn vi kan se etter. Ett av disse er jødefolkets frelse. Et annet er evangeliets fremgang over hele verden. Men selv om alle mennesker sannsynligvis potensielt kan lese en bibeldel på sitt hjertespråk i løpet av 20 år, så betyr dette IKKE at Jesus kommer tilbake da. Når jeg nå leser blogginnlegget mitt fra 2014, så ser jeg at jeg lett kan forstås slik. Det var ikke min hensikt, og jeg ville nok formulert meg litt annerledes nå. MEN: 2 Pet 3,12 forteller oss at Jesu gjenkomst kan fremskyndes, og dette kan skje gjennom verdensmisjon. Samtidig må vi være edruelige her: Fortsatt lever nærmere 1/3 av jordens befolkning på et sted der de har minimale eller ingen sjanser til å høre evangeliet, fordi det ikke finnes en stedegen kirke der de bor.

   Samtidig vil jeg fremholde at verdensmisjon og Jesu gjenkomst kan knyttes sammen. Det er det et stort bibelsk belegg for å hevde. Men å begynne å si når dette skal skje, da er vi på ville veier:-)
   Andreas