Kommer vekkelsen?

 

Norge trenger vekkelse. Hvorfor? Det enkle svaret er at Gud vil at alle mennesker skal bli kjent med ham og lære sannheten å kjenne.

Siden Hauge-vekkelsen startet i 1796, har ulike vekkelser berørt byer og tettsteder i hele landet. Men i løpet av de siste tiårene har dette skjedd sjeldnere og sjeldnere.

Det er mange i Norge som tror det vil komme en ny vekkelse i landet vårt. Men når skjer det? Mange har bedt om vekkelse og ventet, og så har de bedt litt mer og ventet litt mer. Jeg vet ikke når det vil skje, men de som har studert vekkelseshistorie, sier at det i forkant av større vekkelser, ofte har vært mennesker som over tid har bedt om at Gud skal komme.

Når jeg besøker ulike steder i Norge, ser jeg det er mange som ber om nettopp vekkelse. Ja, det virker som at disse bønnemøtene tiltar i styrke og omfang. Samtidig, i løpet av de siste årene, har jeg snakket med flere mennesker fra andre land, som har sett bilder og hatt drømmer om at Gud ønsker å berøre landet vårt med vekkelse. Flesteparten av disse har på forhånd ikke hatt noe forhold til Norge – drømmene og bildene har kommet overraskende – men det har ført til at de ber regelmessig om vekkelse for landet vårt.

I samarbeid med Nasjonalt bønneråd, arrangerte Ungdom i Oppdrag nylig en nasjonal bønnekonferanse på Grimerud. Det kom hele 550 deltagere for å be for land og folk – og det uten et stort markedsføringsbudsjett. Vi måtte stenge registeringen flere uker før konferansen begynte, det var rett og slett fullt. Oppslutningen forteller at det finnes en lengsel blant mange i Norge om at Gud igjen må besøke landet vårt med vekkelse.

Vi ber om vekkelse. Samtidig må også evangeliet formidles. Hillsong Norge forteller at de hver eneste søndag, på hver eneste gudstjeneste, gir følgende invitasjon: «Er du her i kveld, som ønsker å ta imot Jesus for aller første gang eller som ønsker å komme tilbake til hjerteslaget i relasjonen med Gud, kan du få rekke opp hånden din.» Hos Hillsong responderte mennesker 865 ganger på denne invitasjonen i 2017. UIO-team forteller samme historier fra flere steder i Norge; nemlig at når evangeliet blir formidlet og det deretter blir gitt en innbydelse om å begynne å tro på Jesus, så blir mennesker frelst.

Jeg vet ikke når vekkelsen kommer. Men vi lengter etter at Gud, som allerede er hos oss, skal manifestere sitt nærvær blant oss. Slik kan flere kan se hvem Jesus er. Mange i Norge ber samstemt om at dette skal skje. Samtidig erfarer vi at der evangeliet fortelles til mennesker som ikke tror, og det blir gitt mulighet til å tro på ham, så er det mange som begynner å følge Jesus.


Comments

2 responses to “Kommer vekkelsen?”

  1. Asbjørn Boyesen Avatar
    Asbjørn Boyesen

    Vi trenger vekkelse, men den vekkelsen vi trenger er å våkne opp til å skjønne hvem Gud er, Hans hellighet, Hans fullkomne rettferdighet og barmhjertighet. Vi trenger å vite hva Han forventer. Vi trenger å forstå at, selv om vi er frelst ved tro alene, så står ikke den troen alene. Den troen har gjerninger, gjerninger som bekrefter substansen i den frelsende troen man har. Derfor blir man ikke frelst ved å bare “tilkjennegi” at man tror på Jesus på møte. Det handler om disippelskap, ikke tilkjennegivelse. Et menneske blir ikke født på ny, mottar evig liv, går fra døden til livet, etc ved å rekke opp handa på invitasjonen beskrevet ovenfor. Vi må ikke lure oss selv til å tro på det.

  2. Hei Asbjørn, takk for kommentar. Jeg er enig i det du skriver, men ville nok
    ikke formulert meg på samme måte som deg i følgende setning: “…man blir ikke frelst ved å bare “tilkjennegi” at man tror på Jesus på møte”. Jeg skjønner hva du mener, og med å tolke deg i beste mening, vil jeg være være enig. Men likevel, jeg tenker at det ikke er opp til oss å si noe om hvem som er frelst eller ei. Sann tro vises i livet vi lever! Men hvem som er innenfor og utenfor, det er det ikke opp til oss mennesker å dømme om. Hva bor i hjertet til menneskene som rekker opp hånden på et møte? Det kan vi ikke nødvendigvis si noe om.
    Alt godt! Andreas