Om Ungdom i Oppdrag

Ungdom i Oppdrag er en internasjonal, tverrkirkelig misjonsbevegelse som består av mennesker i alle aldre, selv om de fleste er mellom 20 og 30 år. Vi jobber med å motivere kristne til misjon, og utdanner og sender misjonærer til andre land. I tillegg arbeider vi for at kristne verdier kan implementeres på samfunnsområdene i landet vårt. I Norge arbeider det nesten 380 personer i Ungdom i Oppdrag, mens det internasjonalt er nesten 25.000 medarbeidere i over 190 land.

Les mer på www.ywam.no eller på facebook.com/ywamnorway