Tag: i verden men ikke av verden

  • Hvem har skylden for avkristningen?

    Hvem har egentlig skylden for avkristningen? Mange vil med rette peke på den rødgrønne regjeringen, venstrevridde journalister i NRK og Akersgata samt et gudløst akademia på Blindern. Men finnes det bakenforliggende årsaker til sekularismens og humanismens fremgang de siste hundre årene i vår del av verden? I flere ulike pietistiske vekkelser i etterkant av reformasjonen,…