Tag: ørkenfedre

  • To spor i kirkehistorien

    I hele kirkehistorien ser vi hvordan to ulike spor preger både kirken og misjonsarbeidet. Det ene sporet handler om den lokale kirken, organisert gjennom de ortodokse Kirkene, Den katolske kirke, og etter hvert også gjennom ulike protestantiske kirker. Disse har hatt et tydelig hierarki, med en geografisk basert struktur og organisasjon. Disse kirkene har til…